MADOM GOLDENLEO NIERUCHOMOŚCI
PHU SIGMA Jerzy Sempowicz

ul. K.Trzcińskiego 12 (blaszak),
58-506 Jelenia Góra
Lic. 18359

kom. 602 252 431
e-mail: jerzy@sempowicz.pl

Nr nieruchomości: 908 Typ oferty: sprzedaż
Lokalizacja: Jelenia Góra Powierzchnia: 847 m²
Cena: 350000 zł Rodzaj budynku: Działka budowlana z projektem
Kategoria: Działki
Opis:

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Opis terenu – stan istniejący
- teren był zabudowany budynkiem wolnostojącym w bardzo złym stanie
technicznym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Obecnie jest po wyburzeniu i usunięciu gruzu.
- w istniejącym budynku były przyłącza elektroenergetyczne, wodne,
gazowe oraz kanalizacji deszczowej; Kanalizacja sanitarna
odprowadzana jest o zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego
na działce;
- w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne,
budynki użyteczności publicznej oraz budynki gospodarcze;
- wjazd możliwy od strony ul. Kilińskiego;
- teren uzbrojony w sieci:
- miejska sieć wodociągowa
- miejska sieć energetyczna
- miejska sieć gazowa
- miejska siec kanalizacyjna
Projektowana inwestycja
Inwestycja obejmuje w pierwszym etapie wyburzenie istniejącego
budynku wolnostojącego oraz zabudowań gospodarczych znajdujących się
w bardzo złym stanie technicznym.
W drugim etapie planuje się budowę nowego, częściowo
podpiwniczonego budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego o powierzchni
zabudowy ok 400 m2.
Planuje się następujący rozdział funkcjonalny na poszczególne kondygnacje
budynku:
– parter - część usługowa
– I piętro - część biurowa
– II piętro - część biurowa
– III piętro - część mieszkalna
Nie planuje się zmian w zapotrzebowaniu na media. Zakłada się, iż
istniejące przyłącza są wystarczające i pozwalają na samodzielne
funkcjonowanie dla nowo projektowanego budynku.
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r

PARAMETRY INWESTYCJI
- powierzchnia działki: ~ 847,00 m2
- powierzchnia zabudowy – istniejąca: ~ 300,00 m2
- powierzchnia zabudowy – projektowana ~ 376,00 m2
- projektowana powierzchnia utwardzona ~ 190,00 m2
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy
do powierzchni działki ~ 0,50
- szerokość elewacji frontowej ~ 20,50 m
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
do gzymsu ~ 11,00 m
- geometria dachu - wielospadowy
- kąt nachylenia połaci - 15 – 45 °
- maksymalna wysokość kalenicy ~ 14,00 m
- ilość kondygnacji nadziemnych - 4
- ilość kondygnacji podziemnych - 1
- wymiary budynku ~ 20,5 x 18,5 m
- konstrukcja budynku - tradycyjna, murowana
Zapraszam do kontaktu:

Sempowicz Jerzy

tel. 602 252 431

jerzy@sempowicz.pl

Kontakt z agentem: Sempowicz Jerzy, tel. 602 252 431

Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC i następnych, są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, Madom-Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Wygenerowano: 2019-05-19, 22:17:03